Mindful met Jezus

Mindful met Jezus

MINDFUL MET JEZUS.

Mindfulhealing is er op gericht om de onvrede, die er bij veel mensen is, te veranderen in een leven in vrede met jezelf en met anderen. Veel mensen zijn depressief en onrustig en kunnen niet dicht bij zichzelf blijven. In de stilte houden ze het niet lang uit. Zij zoeken vertier buiten zichzelf om de onrust in het eigen hart uit de weg te gaan. Het is een vlucht voor zichzelf.

In de Talitakumi-weekends proberen we door gebed en gesprek onszelf open te stellen voor de invloed van God in ons. Ons uitgangspunt daarbij is de absolute liefde van God. Hij kan niet anders dan liefde zijn, want Hij is de Liefde zelf. Elke andere gedachte die Gods liefde ontkent, hoort niet bij ons. Het hoofdstuk in de Bijbel over de Bergrede is de uitnodiging van God om ons leven in te richten volgens de richtlijnen die daar beschreven zijn.

 

Twee eigenschappen vormen als het ware de basis van onze openheid naar God. Dat zijn waarheid en gerechtigheid. In waarheid leven betekent dat je jezelf bent, dat er een grote eenheid is in denken, voelen, willen en handelen. Andere woorden voor leven in waarheid zijn echtheid en authentiek zijn. Er is dan een openheid naar jezelf en naar anderen. Je hebt geen verborgen agenda. (Tussen haakjes: het schijnt dat een derde van de mensen met een geheim rondloopt. Door angst of schaamte durft men dit geheim niet te openbaren) Bij het leven in waarheid is er geen angst, dat men een geheim zal ontdekken, omdat er geen is.

Gerechtigheid is het tweede basisbegrip. Dit gaat over een eerlijke houding tegenover andere mensen. De uitdrukking die bij deze gedachte past is:”Wat gij niet wilt dat u geschiedt, doe dat ook een ander niet”. Gerechtigheid kan zich uiten in een goed gezinsleven, in een goed buurmanschap; voor vrienden en op je werk iets voor een ander over hebben.

Deze beide begrippen vormen ook de basis van een mindful leven en/of training.

 

Maar er is meer. Bij Talitakumi neemt Jezus de centrale plaats in. We willen leren om een leven met Hem te gaan leven, met Hem het leven op te bouwen. Als je in staat bent om dit te doen, zul je merken dat deze Persoon Jezus een kracht is, die een extra dimensie geeft aan je leven. Het blijkt dan dat je soms een vrede in jezelf ervaart, die jouw eigen vrede overstijgt.

Vanuit ons geloof willen we Jezus steeds meer betrekken in alle facetten van ons leven. We hebben of we krijgen de ervaring dat God meetrekt in ons leven. Hij is niet ver weg, maar juist heel nabij.

Als je in deze zin mindful wil leven, vraagt het wel ‘oefening’. Het is geen vanzelfsprekendheid om met God samen te leven. Je moet dagelijks tijd voor Hem vrij maken en aandacht aan Hem schenken door de Bijbel te lezen tijdens de stille momenten die je met Jezus doorbrengt. Hij gaat met je op weg en er zal een groeiende vrede komen, doordat Hij je opmerkzaam maakt op je fouten en je aanmoedigt om deze fouten te voorkomen. Zo zal Jezus je aansporen om vergeving te schenken aan mensen die jou iets hebben aangedaan. Door het verwijderen van deze ballast kom je meer mindful in het leven te staan.

De weekends van Talitakumi zijn niet gevuld met praktische oefening, maar er wordt aangegeven hoe de relatie met Jezus verbeterd kan worden. En als iemand besluit om tijdens het weekend in de kapel met Jezus ‘te gaan mindfullen’, is dat wellicht toch een praktische oefening.