Jezus Christus

Jezus Christus

De belangrijkste persoon van het weekend

In overeenstemming met de Kerk zien we Jezus Christus als God en mens. Dit is niet alleen tijdens het weekend, maar Hij mag dit zijn tijdens ons hele leven. Hij is Degene waar we ons vertrouwen op hebben gesteld en wij vragen Hem om te genezen. Het gaat niet om de teamleden, hoewel die een bemiddelende en een getuigende rol kunnen spelen, maar het gaat om Jezus Christus, onze Heer.

In overeenstemming met de Kerk zien we Jezus Christus als God en als mens. Als mens heeft Hij 2000 jaar geleden geleefd en heeft in alle opzichten onze menselijke ervaringen gedeeld: Hij is geboren, is opgegroeid, heeft gelachen en gehuild, gegeten en gedronken, heeft geleden en is gestorven.

Maar Hij is ook als eerste uit de doden opgestaan met een verheerlijkt lichaam en samen met de Kerk geloven wij dat ook wij eens in die heerlijkheid zullen delen. Er is niemand die nog twijfelt aan de geboorte en het leven en de kruisdood van Jezus Christus. Hiervoor zijn er teveel historische bewijzen. Dat Hij ook God is, wordt als minder vanzelfsprekend aanvaard door sommige mensen. Er zijn diverse Bijbelse teksten die uitgaan van de Godheid van Jezus en hier zal worden ingegaan op enkele teksten, die met elkaar te maken hebben.

We gaan hiervoor naar het Lucas-evangelie. Eerst moeten we weten dat het evangelie in het Grieks is geschreven en dat in deze taal het woord kurios voor god gebruikt werd. De evangelisten hebben dit woord Kurios overgenomen en zij bedoelen er niet alleen mee de God van de Joden uit het Oude Testament, maar zij bedoelen er ook Jezus Christus mee als God. U kunt dit nalezen in Lucas . Laten we ons beperken tot het eerste hoofdstuk. In dit eerste hoofdstuk komt minstens 16 keer het woord Kurios voor.

Bijna elke keer wordt er mee bedoeld de God van Israel. Dat betekent dus de bekende almachtige God, Schepper van hemel en aarde. Maar een keer wordt er gesproken over Jezus als Maria bij Elisabeth op bezoek komt en zegt: “De meest gezegende ben je van alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van je schoot! Wie ben ik dat DE MOEDER VAN MIJN HEER naar mij toekomt ?” Hier wordt het woord Heer=Kurios duidelijk voor Jezus gebruikt en hiermee wordt Hij door Lucas op een lijn gesteld met de God van Israel.

Wij hebben al vaak ervaren dat deze Jezus Christus, Zoon van de levende God in ons midden is en genezend aanwezig is.