Charismata

Charismata

Misschien hebt u wel gehoord van de gaven van de Heilige Geest? U mag dan denken aan de charismata die genoemd worden in 1 Korintiërs 12: klanktaal, uitleg van de klanktaal, profetie, woorden van kennis, geloof, genezing… In de weekends is er plaats voor deze charismatische gaven. De Heilige Geest is in ieder van ons aanwezig en wij mogen deze gaven ontvangen en uitdelen.

Klanktaal
Klanktaal of tongentaal is het vermogen dat men van de Heilige Geest ontvangt om in een taal te spreken die de spreker zelf niet verstaat, maar vaak een lofprijzing van God inhoudt. Je weet dit omdat er soms iemand in de groep is die door de Heilige Geest geïnspireerd wordt om de klanktaal te vertalen in een taal die we wel verstaan. Dit is de vertolking of de uitleg van de klanktaal.

Profetie
Profetie is de gave waar we volgens Paulus het meest naar mogen streven. Het is het vermogen om onder inspiratie van de Geest iets aan te leren of om te vermanen. Het gebeurt in verstaanbare taal. Een woord van kennis is een klein deel van Gods kennis, die je door mag geven. Vaak slaat dit in onze weekends op een komende genezing of een uitnodiging om hiervoor te gaan bidden. De gave van geloof als charismatische gave is het geschenk van God om met zekerheid te weten dat er iets door Gods toedoen gaat gebeuren.

Meer over charisma’s: zie www.kcv-net.nl