Rooms-katholiek

Christelijk / Rooms-katholiek

Ons uitgangspunt is het geloof in Jezus Christus en zijn liefde voor ons allemaal. Daarnaast belijden wij onze overtuiging in overeenstemming met de Rooms- katholieke kerk. Dit komt vooral tot uitdrukking in de sacramenten, waarbij de eucharistie het centrale sacrament is. Daarnaast is er ruimte voor een biechtgesprek en ziekenzalving. Maar ook in andere onderdelen sluiten we ons aan bij de Kerk. Er is echter een open oecumenische houding naar anders-gelovige deelnemers, die deelname aan een weekend ook als positief ervaren. Wij zijn een onderdeel van de KCV, de Katholieke Charismatische Vernieuwing, die binnen de Kerk nadruk legt op de werking van de Heilige Geest. Verderop kunt u linken naar de KCV.

Wat kunt u verwachten?

In de weekends wordt dus gebeden voor (innerlijke) genezing. Al vele malen hebben we mee mogen maken, dat deelnemers genezen naar huis zijn gegaan of dat de genezing is ingezet en dat er thuis een verder herstel heeft plaatsgevonden. Soms zijn de verwondingen zo groot, dat een weekend te kort blijkt te zijn om helemaal met het gevoel in de vrede van Christus te kunnen leven.

Innerlijke verwondingen kunnen een belemmering zijn voor mensen om goede relatie te hebben met jezelf, anderen en ook met God.

Als men over verwondingen spreekt dan kan men denken aan mensen die in hun jeugd verwaarloosd zijn, aan mensen die wellicht niet gewenst waren en dit altijd hebben ervaren, aan mensen die moeite hebben om te vergeven en daardoor niet in vrede kunnen leven. Ook kan men denken aan hen die seksueel misbruikt zijn en zwaar hieronder te lijden hebben of aan mensen die gepest zijn of nog gepest worden. En we komen tot de ontdekking dat er naast deze ernstige verwondingen ook minder zware pijnlijke gebeurtenissen hebben plaatsgevonden in ons leven, waarbij we niettemin dagelijks last van kunnen hebben. We brengen dit in gebed, we spreken er samen over in groepjes (hoewel u ook mag zwijgen), er is plaats voor een persoonlijk gesprek en er zijn veel gezellige onderonsjes.
 

rooms-katholiek